Zagrają "Smyczki" Drukuj

 


Na tym koncercie głos zabiorą najmłodsi artyści - dzieci współtworzące Wrocławską Grupę "Smyczki".   Wykonawcy mają 5-10 lat i uczą się gry na skrzypcach metodą Suzuki. Zagrają utwory m. in. Bacha, Dworzaka, Brahmsa.

Koncert przygotowała ich nauczycielka - Renata Gadomska. Przy fortepianie dzieciom towarzyszyć będzie Małgorzata Krzyżanowska.

Metoda Suzuki
Podstawowym założeniem Metody Suzuki, zwanej Metodą Języka Ojczystego jest twierdzenie, że wszystkie dzieci rodzą się utalentowane. Ich talent może rozkwitnąć tylko w sprzyjających warunkach. Dla udowodnienia tej tezy Suzuki odwołuje się do procesu uczenia się mowy w ojczystym języku. Każde dziecko, niezależnie od obiektywnych trudności, jakie ten język przedstawia (akcentów i często skomplikowanego dialektu), uczy się go perfekcyjnie i to na prostej zasadzie-naśladowania rodziców. I ten właśnie mechanizm przenosi Suzuki na grunt edukacji muzycznej. Jej celem nie jest kształcenie profesjonalistów - instrumentalistów, ale rozwój intelektualny poprzez naukę gry na instrumencie. Rozwój mózgu wspomagany treningiem muzycznym już we wczesnym dzieciństwie jest szybszy i bardziej efektywny. Efekty to świetna pamięć, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji, lepsza koordynacja ruchowa, duże poczucie własnej wartości dziecka. Dzieci kształcone tą metodą kultywują muzykowanie przez cale życie, a wiele z nich wybiera zawód muzyka.