Chciałabym... Chciałbym...Chcemy! Drukuj

 

Do 12 czerwca trwał w naszym Ośrodku konkurs na najlepszy projekt kulturalny kierowany do Mieszkańców Wielkiej Wyspy. W jego wyniku spłynęły 22 wnioski z projektami. Impreza odbywała się pod patronatem Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 czerwca 2015 r na specjalnie poświęconym temu spotkaniu.

Wzięła w nim udział większość uczestników konkursu, którzy przed Konkursową Komisją (w składzie Maria Nowakowska - zastępca dyrektora ds. rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi/ ODT Światowid, Katarzyna Sipko - spec. ds promocji i kontaktu z mediami/ ODT Światowid, Paweł Kamiński - kurator konkursu/ Narodowe Centrum Kultury w Warszawie) mieli okazję osobiście zaprezentować koncepcje zaproponowanych przez siebie wydarzeń kulturalnych. W głosowaniu (głosowali wszyscy obecni na obradach) największą liczbę punktów zgromadziły następujące projekty:.

Projekt nr 8 - Wielka Wyspa Stolicą Wrocławskiej Kultury 2015 (uruchomienie radia internetowego wspierającego lokalne inicjatywy kulturotwórcze) - 21 punktów

Projekt nr 1 - Cykl zajęć stacjonarnych wielotematycznych dla osób niepełnosprawnych (zajęcia z zakresu tańca, muzyki, poezji, spotkań z ludźmi kultury) - 12 punktów

Projekt nr 12- „Teatralne podwórka” - (międzypokoleniowe warsztaty teatralne i 2 spektakle „pod gołym niebem”) - 7 punktów

Projekt nr 16 - „Zwykłe, codzienne może być piękne”. Sztuka zdobienia przedmiotów techniką decoupage (cykl warsztatów artystycznych dla dzieci) - 6 punktów

Projekt nr 21 - „Kulturka na Wielkiej Wyspie” czyli zacznijmy od najmłodszych (wielotematyczne spotkania dla matek z dziećmi w wieku 2-3 lata) - 6 punktów

Projekty zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015.

 


Lista wszystkich zgłoszonych w konkursie  projektów znajduje się w załączniku.