Grafik zajęć podczas ferii świątecznych Drukuj

 

24 grudnia - 31 grudnia 2012 r.

W tygodniu świątecznym większość zajęć w naszym Ośrodku nie odbędzie się. Szczegółowy harmonogram zawiera poniższy grafik.

 

TEATR

 • Teatrzyk przy Stoliku - spotkania nie odbędą się
 • Zespoły:  Ene Due Rabki, Ene Due Rabe i Ene Due Plus – zajęcia nie odbędą się;  w związku ze zmniejszoną liczbą zajęć w grudniu i na przełomie stycznia i lutego 2013 (z uwagi na ferie świąteczne i zimowe)  po Nowym Roku  podamy  szczegółowe informacje dotyczące obniżenia odpłatności za zajęcia w poszczególnych grupach.
 • Teatr Odbicia – zajęcia nie odbędą się
 • Teatr S-Tworzywo - zajęcia nie odbędą się

 

PLASTYKA

 • Pracownia ceramiki – nieczynna  (dodatkowym terminem  wyznaczonym na wykorzystanie karnetów w grudniu jest dzień 14.12)
 • Pracownia Plastyki – nieczynna (odpłatność za grudzień 100%, bo w październiku z racji układu kalendarza odbyło się 5 zajęć wtorkowych i 5 zajęć środowych)
 • Pracownia Grafiki Artystycznej - 24 i 31 XII nieczynna; 27 i 28 grudnia  - instruktorka jeszcze ustala liczbę chętnych uczestników na zajęcia w tych dniach.
 • Pracownia Witrażu – nieczynna; zajęcia zostaną odrobione w styczniu w terminie uzgodnionym przez instruktorkę z uczestnikami.

 

MUZYKA

 • Spotkania z muzyką – zajęcia nie odbędą się (karnet do wykorzystania w styczniu)
 • Gitara – zajęcia nie odbędą się (odpłatność za grudzień 100% z uwagi na zwiększoną liczbę zajęć w październiku).
 • Grupa wokalna – zajęcia nie odbędą się
 • Zespoły muzyczne – zajęcia nie odbędą się

 

TANIEC

 • Taniec Arabski  - zajęcia nie odbędą się
 • Taniec współczesny – zajęcia 27 XII  nie odbędą się – zostały odrobione 21 XII
 • Balet dla dzieci - zajęcia nie odbędą się

 

RELAKS

 • Joga – zajęcia nie odbędą się
 • Klub 50+ - spotkanie nie odbędzie się

 

HOBBY

 • Modelarstwo -  nie odbędzie  się ( karnet można wykorzystać w styczniu 2013)
 • Mała Elektronika – zajęcia 28 grudnia odbędą się nie po południu, a o godz. 11.00

 

ZAJĘCIA ZINTEGROWANE

 • Pracownia Artystyczno – Edukacyjna jest nieczynna