między GZYMSEM a poTWARZĄ Drukuj

Wystawa "między GZYMSEM a poTWARZĄ" to niezwykła przechadzka po Wrocławiu ukazująca ciekawe detale architektoniczne, które zwykle mogą umykać uwadze przechodniów. Są to rzeźby lub płaskorzeźby w formie ludzkich głów i twarzy zdobiące wrocławskie kamienice i kościoły.

Wrocław ul. Reja 54-56

W prezentowanym  wyborze znajdują się reprezentatywne przykłady podstawowych typów takich przedstawień, ze szczególnym jednak uwzględnieniem rzeźbiarskich portretów,  których twórcy odchodzą od klasycznego piękna ludzkiej anatomii na rzecz przekształceń i deformacji. Niekiedy prowadzi to do powstania obiektów z mimiką o zaskakującej ekspresji, ale również do daleko idącej geometryzacji twarzy.

 

wernisaż : 14 października 2011 r. godz. 18.00, wstęp wolny


Wrocław ul. Wyszyńskiego; kościół Archanioła

Krzysztof Niźnik – z wykształcenia kulturoznawca, amatorsko i dla przyjemności fotografuje od dawna; przez wiele lat głównie podczas koncertów jazzowych. Z czasem w jego twórczości pojawiły się także zdjęcia przyrodnicze i miejskie. Właśnie spacery po Wrocławiu dały autorowi inspirację do zainteresowania się architektonicznemu zdobnictwu, którego  głównym tematem są ludzkie twarze. Wypatrywanie na kamienicach tego rodzaju detali, przyglądanie się im i fotografowanie stało się ważnym motywem jego wędrówek po miastach.

Wrocław ul. Daszyńskiego 18