PROTRAHO - WIZERUNKI Drukuj

 Najstarszym źródłem francuskiego terminu “portret” jest łacińskie “protraho”, co oznacza “wyjawiać”. Tak też autorka wystawy  - Bożena Potoczny, traktuje  przedstawienie człowieka w malarstwie: jako ujawnianie, uzewnętrznianie tajemnicy ludzkiej osoby w jej indywidualności, w grze między zewnętrznością a psychologiczną głębią kryjącą się gdzieś w błysku źrenicy oka, wyrazie twarzy…  Stare albumy: A. Durera, R. von der Veydena, S. Botticellego, Giorgione i innych obecne były w jej życiu niemal od zawsze, a fascynacja, szczególnie portretami starych mistrzów, pozostała do dzisiaj.

 

Coś magicznego dzieje się pomiędzy wzrokiem modela i malarza, w tym tajemniczym dialogu, by w artystycznym wyrazie, na płaskim nośniku, niedoskonałymi narzędziami “wyjawić”  wszystko to, co niedopowiedziane, balansując między realizmem, idealizacją i stylizacją. Mimo oporu materii, portret utrwala osobistą refleksję malarza, tworząc specyficzną poetycką narrację ludzkiej fizjonomii, wizję zatrzymaną w całej swej melancholijnej kruchości.                              Bożena Potoczny

Wernisaż: 22 października 2010 r. godz. 18.00, wstęp wolny, wystawa czynna do 12 listopada. 

 

Malarstwo, literatura i scena teatralna to jej życiowe pasje. Jak twierdzi, używa pędzla od dziecka, a na jej widzenie świata wpłynęło zarówno fotograficzne hobby, jak i prowadzenie od ponad 30 lat grup teatralnych, dla których była i reżyserem i scenografem. Bożena Potoczny – absolwentka  Liceum Plastycznego, Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek filologia polska), Podyplomowego Studium Teatru Lalkowego i Studium Reżyserii PWST we Wrocławiu. Jest pedagogiem i reżyserem teatrów dzieci i dorosłych. Ostatnio prowadzi warsztaty malarskie i teatralne na Oławskim Uniwersytecie III wieku.

Wystawy :
1987 - Zbiorowa - Wojewódzki Przegląd Plastyki - W.D.K. Wrocław

Indywidualne :
1990 - “Fotoimpresje” M..D.K Wrocław
1992 -  Fotografie Galeria “OKO” Oława.
2009 - “Warto”- pastele (krajobraz, portret) Galeria OKO Oława
2009 listopad  - „Protraho – wizerunki”(portrety - pastele) – Galeria „Oko”, Oława
2010 styczeń  - “Impresje koncertowe” Galeria OKO Oława
2010 marzec   -  Ekspozycja malarstwa WBK Bank Zachodni Oława
2010 wrzesień -  Portrety koncertowe - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oławie