Wieczór poezji w Galerii "Ca-ffe pod spódnicą" Drukuj

Przesłuchania konkursowe w Światowidzie dla uczestników z Wrocławia odbyły się 21 kwietnia 2010 r. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: dla młodzieży i dla dorosłych oraz  w czterech odrębnych turniejach: recytatorskim, wywiedzione ze słowa, jednego aktora (monodram); poezji śpiewanej.

Na scenie Galerii "Ca-ffe pod spódnicą" usłyszymy laureatów wszystkich turniejów. Nastąpi również wręczenie dyplomów i nagród.

W jury konkursu zasiadali: Wojciech Próchniewicz (przewodniczący), Justyna Piotrowska, Karolina Szczesiak.

Decyzją jury do dolnośląskiego etapu konkursu (który organizuje 14-15 maja 2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie) zakwalifikowali się:

Turniej Wywiedzione z Słowa

Sylwia Skrzypczak  i Ewa Pieleszko

Turniej Recytatorski

Weronika Socha i Jakub Grębski (kategoria: młodzież)

Karolina Stajszczyk i Liwia Woszczyna (kategoria: dorośli)

Turniej Poezji Śpiewanej

Katarzyna Łęcka, Filip Małek,  Michał Bryl, Estera Wrona

Turniej Teatru Jednego Aktora

nie przyznano promocji do etapu wojewódzkiego

Wyróżnienia (bez promocji do etapu dolnośląskiego) otrzymują:

Monika Kończal (Turniej Wywiedzione z Słowa)

Karolina Stajszczyk (Turniej Teatru Jednego Aktora)