Nastroje i krajobrazy Drukuj

16 października o godz. 18.00; wstęp wolny
Galeria "Ca-ffe pod spódnicą" ODT Światowid zaprasza na spotkanie autorskie
z poetką Jadwigą Winnicką-Piotrowską

Pozorny chłód wierszy Jadwigi Winnickiej – Piotrowskiej, jej nieco sterylny sposób obrazowania jest wyrazistym kontrastem dla podskórnie pulsujących pod tkanką słów wahań, lęków i pragnień. Poetka rozumie i potrafi trafnie wyrazić ambiwalentny świat ludzkich odczuć . Jej twórczość - odmienna nieco od dzisiejszych mód, z delikatnym odcieniem wcześniejszych trendów, ma jednak walor liryki autentycznej  - warto jej posłuchać lub po nią sięgnąć.

JADWIGA WINNICKA
poetka i autorka prozy („Dziennik domowy”), współpracowała z Rozgłośnią Polskiego Radia w Opolu, gdzie emitowano jej audycje poetyckie, od 1965 roku związana zawodowo z Wałbrzychem.

Twórczość:
1977 - „Pierwiosnki” poezje - Wyd. Wydz. Kultury i Sztuki w Wałbrzychu
1977 - „Pieśń o ziemi tej” muz. J. Wiłkomirski  - Filharmonia Wałbrzych
1978 - „Nastroje i krajobrazy” - Wyd. Dolnośląskie Towarzystwo Kulturalne
1978 - „Powrót do źródeł” wspólnie z Włodzimierzem Piotrowskim – Wyd. Dolnośląskie Towarzystwo Kulturalne
1980 - „Dialogi miłosne” wspólnie z Włodzimierzem Piotrowskim – Ministerstwo Kultury i Sztuki-Departament Teatru
1980 - „Pory roku” - Ministerstwo Kultury i Sztuki-Departament Teatru

Wyróżnienia w konkursach literackich:
1963 – wyróżnienie w konkursie „OPOLE”
1965 – II Nagroda „Srebrna laska górnicza” Wałbrzych
1967 – Wiosna Poetów” Łódź - nagroda w Turnieju Jednego Wiersza
1978 - „IV Wałbrzyskie Ścieżki Literackie” -  Brązowy Liść Dębu